Privacy

ELAN SKEET CLUB VZW
PRIVACY BELEID MBT DOOR ONS GESTOCKEERDE DATA

Beste Leden (en andere deelnemers aan onze activiteiten?),

Ten einde de activiteiten van onze club op een efficiente wijze te kunnen organiseren, worden een aantal persoonlijke gegevens verwerkt door Elan Skeet Club VZW en dit hoofdzakelijk met de volgende doelstellingen:

jaarlijkse uitnodiging tot hernieuwing van het lidmaatschap
doorgeven van gegevens aan de federatie (VSK) mbt de hernieuwing van het jaarlijks lidmaatschap
uitnodiging tot inschrijving voor skeet wedstrijden, ingericht door Elan Skeet Club VZW of eventueel andere verenigingen zoals VSK
algemene informatie die van belang is met betrekking tot de promotie van de schietsport of wijzigingen in de desbetreffende wetgevingen

De communicatie mbt tot bovenstaande doelstellingen verloopt doorgaans via email. Vanuit Elan Skeet Club VZW heeft enkel het bestuur toegang tot uw gegevens en deze worden voor geen enkele andere (commerciële) doelstelling gebruikt.

Gelet op de nieuwe regelgeving die vanaf 25/5/2018 van kracht is zouden wij jullie willen vragen volgende gegevens te willen bevestigen:

Naam + Voornaam: ______________________________________________________________________

Adres:_____________________________________________________________________________________

Email adres:_______________________________________________________________________________

PRIVACY VERKLARING:

Ondergetekende heeft kennis genomen van het privacy beleid van Elan Skeet Club VZW en geeft toestemming om via email gecontacteerd te worden aangaande bovenstaande doelstellingen: JA / NEEN (*) (Schrappen wat niet past)

Gedaan te , op 25/5/2018.

Naam + Handtekening met vermelding “gelezen en goedgekeurd”,

(*) Bij ontstentenis van een positief antwoord zal U geen verdere informatie van Elan Skeet Club VZW meer ontvangen.