Old skeet

BEKNOPTE REGLEMENTEN VAN OLD SKEET

PARCOURS:
Posten 1 – 2 – 6 – 7: Enkel hoog, enkel laag en dubbel
Posten 3 – 4 – 5 : Enkel Hoog, enkel laag
Post 8: enkel hoog en enkel laag. Eerst wordt door iedereen het hoge huis geschoten en daarna schieten allen het lage huis
Dit zijn in totaal 24 kleis.
De 25ste klei is de optionele klei (“het snoepje” in Nederland) : ofwel onmiddellijk hernemen van de eerste misser, ofwel bij volle bak onmiddellijk een tweede laag huis op post 8.

REGELS OVER HOUDING GEWEER EN TREFFERS:
Zoals bij Olympische skeet
Lage wachthouding van het geweer
Timer
Geen twee schoten naar één klei
Bij dubbels: eerst de uitgaander. In geval de verkeerde klei wordt getroffen bij de dubbels: opnieuw en de eerste blijft misser. Maximum drie pogingen.
Bij twee kleis in één schot: opnieuw tot 3 keer. Indien bij de derde poging nog twee in een schot: treffer-misser. Indien bij de derde poging verkeerde duif bij eerste schot: 0-0
Bij een No-bird met volledig hernemen van de beurt blijft de eventuele treffer van de no-bird situatie niet verworven.
Voor elke dubbel heeft de schutter maximaal drie pogingen behalve ingeval van een “no-bird” (klei blijft te lang weg, klei komt stuk uit het huis, of heeft een zeer afwijkende baan, andere kleur, ofwel tweede klei stuk met de scherven van de eerste)
Indien twee patronen afgaan in één schot: “no-bird”
Bij malfunctie van het geweer bij de tweede van de dubbels blijft het resultaat van de eerste staan en wordt de dubbel hernomen voor het resultaat van het tweede schot.